• CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ KIM SA

   Trao công nghệ - Nhận niềm tin

  Chứng nhận

  • HPRT CERTIFICATION 2024

  • SYNOLOGY CERTIFICATION 2024

  • ZEBRA CERTIFICATION 2024

  • SYNOLOGY CERTIFICATION 2023

  • ZEBRA CERTIFICATION 2023

  • HONEYWELL CERTIFICATION 2023

  • SYNOLOGY CERTIFICATION 2022

  • ZEBRA CERTIFICATION 2022

  • HONEYWELL CERTIFICATION 2022

  • ZEBRA CERTIFICATION 2021

  • HONEYWELL CERTIFICATION 2021

  • ZEBRA CERTIFICATION 2020

  • HONEYWELL CERTIFICATION 2020

  • HONEYWELL CERTIFICATION 2019

  • HONEYWELL CERTIFICATION 2018

  Đối tác
  Đối tác chiến lược của Công ty Kim Sa
  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG«